MENU

Objektif Jabatan Pelesenan

  • Memastikan semua kegiatan perniagaan dilesenkan untuk tujuan pengawalan dan pematuhan syarat perniagaan
  • Memastikan peniaga mematuhi syarat pelesenan bagi menjamin kualiti perkhidmatan yang disediakan
  • Merancang dan mengawal semua aktiviti pelesenan bagi mencapai tahap pengurusan yang cekap dan berkualiti

Fungsi Jabatan Pelesenan

  • Menerima, memeriksa, memproses dan mengawal pengeluaran semua lesen perniagaan dan permit di kawasan Majlis Daerah Rompin.
  • Menguatkuasakan peruntukan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan bagi memastikan semua aktiviti perniagaan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan
  • Menyiasat dan mengambil tindakan terhadap semua aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan tanpa lesen dan semua aduan yang diterima serta mengemukakan semua aduan berkenaan
  • Menjalankan kerja-kerja mengumpul maklumat dan statistik berkaitan aktiviti perniagaan dan penjajaan untuk tujuan rekod
  • Merangka, merancang, mengatur dan mengawal aktiviti-aktiviti pelesenan

Pautan Laman