MENU
 1. Merancang dan mengawal pembangunan termasuk menyediakan pelan struktur
 2. Menyelaras dan membantu membangunkan pekan atau bandar-bandar baru
 3. Mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas, menaikkan taraf kampung dan menggalakkan kegiatan ekonomi yang berdaya maju
 4. Mengindahkan bandar dengan landskap yang menarik
 5. Mengawal bangunan, pengiklanan dan papan tanda
 6. Memberi perkhidmatan kesihatan, kawalan makanan, kebersihan pusat jualan makanan dan kawalan berpenyakit
 7. Menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti pasar, gerai, kompleks sukan, taman permainan kanak-kanak dan perhentian bas
 8. Melesenkan dan mengawal perniagaan, iklan dan penjaja
 9. Mengawal selia pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bandar
 10. Menyelenggara sistem saliran dan kebersihan alam sekitar
 11. Membina serta menyelenggara parit dan longkang

Pautan Laman