MENU
  1. Memastikan kualiti dalam peningkatan mutu kerja dan produktiviti selaras dengan amalan budaya selenggara dan khidmat kerja cemerlang.
  2. Mengutamakan kebersihan dan keindahan dalam merancang, melaksana dan mengawal pembangunan di samping pemeliharaan alam sekitar.
  3. Menyediakan kemudahan-kemudahan awam yang mencukupi kepada masyarakat setempat dan para pelancong.
  4. Memastikan aktiviti penguatkuasaan dilaksanakan dengan berhemah dan berkesan.

Pautan Laman