MENU

DATO` AHMAD NASIM BIN DATO` HAJI MOHD SIDEK

Nama : DATO` AHMAD NASIM BIN DATO` HAJI MOHD SIDEK
Jawatan :

Yang Dipertua Majlis Daerah Rompin

Tempat Lahir : Pahang Darul Makmur
Status : Berkahwin
Alamat Rumah : Kediaman Rasmi Pegawai Daerah,
    JKR.ROM.917, Jalan Rhu,
    26800 Kuala Rompin,
    Pahang Darul Makmur.
Alamat Pejabat : Majlis Daerah Rompin
    26800 Kuala Rompin
    Pahang Darul Makmur
     
No.Tel Pejabat : 09-4146677-6688
Email : ydp@mdrompin.gov.my
Latar Belakang Akademik :

1992 - Sijil Pelajaran Malaysia

2002 - Sarjana Muda Komuniti Massa(Perhubungan Awam) Universiti Teknologi mara, Cawangan Shah Alam

2019 - Sarjana Sains Pengurusan Maklumat Universiti Teknologi Mara, Cawangan Perdana, SHah Alam

Anugerah :  
Pengalaman Bertugas Dalam Sektor Awam :

1) Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M41

  Cawangan Pengurusan Perolehan Bahagian kewangan,Kementerian Penerangan Malaysia

  [Julai 2003 - April 2005]

2) Pengarah Pentadbiran

   Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M41 (KUP)

   Jabatan Filem Negara Malaysia

   [April 2006 - Mac 2008]

3) Ketua Penolong Setiausaha

  Cawangan Perancangan Dasar Penerangan & Keurusetiaan,

  Bahagian Perancangan Strategik & Antarabangsa,

Kementerian Penerangan Malaysia

  [Mac 2008 - April 2009]

4) Ketua Penolong Setiausaha

   Kementerian Penerangan Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia

   [April 2009 - julai 2013]

5) Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M48

   Cawangan Kabinet,Parlimen & Perhubungan , Bahagian Perancangan Strategik,Sektor Dasar (LAMA)

   Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia

   [Julai 2013 - Disember 2015]

6) Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M52

    Cawangan Pengurusan Data,
    Bahagian Perancangan Strategik,
    Sektor Dasar
    Kementerian Komunikasi & MultimediabMalaysia
    [ Disember 2015-Februari 2015 ]

7) Ketua Unit,
    Cawangan Pengurusan Data,
    Bahagian Perancangan Strategik,
    Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia
    [ Februari 2016-Mac 2017 ]

8) Latihan,
    Jabatan Perkhidmatan Awam
    [ Mac 2017-Februari 2019 ]

9)Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)
   Pejabat Daerah Dan Tanah Maran
   Pahang Darul Makmur
   [ Februari 2019-Disember 2019 ]

10)Pegawai Daerah Rompin
     Pejabat Daerah Dan Tanah Rompin
     Pahang Darul Makmur &
     Yang Di Pertua
     Majlis Daerah Rompin
     Pahang Darul Makmur
    [ Disember 2019 –Kini ]

Keahlian / kegiatan Luar :

1. PRESIDEN

    PERSATUAN BOLASEPAK DAERAH ROMPIN

2. PRESIDEN

PERSATUAN HOKI DAERAH ROMPIN

3. PRESIDEN

KELAB GOLF SRI LAYARAN

4. MEJAR BERSEKUTU

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

5. PENGERUSI

PEMADAM DAERAH ROMPIN

6. PENGERUSI

MAJLIS SUKAN DAERAH ROMPIN

7. YANG DI-PERTUA

PERSATUAN KEBAJIKAN DAN SOSIAL PEJABAT DAERAH & TANAH ROMPIN (PEDATAR)

8. YANG DI-PERTUA

PERSATUAN KEBAJIKAN DAN SUKAN MAJLIS DAERAH ROMPIN (KESUMA)

9.TIMBALAN PENGERUSI

JAWATANKUASA PENASIHAT PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM DAERAH, CAWANGAN DAN DESA

10. PENASIHAT

PUSPANITA DAERAH ROMPIN

11. JAWATANKUASA PENASIHAT

JAWATANKUASA KOLEJ KOMUNITI ROMPIN

12. AHLI MAJLIS

PERSATUAN BOLASEPAK NEGERI PAHANG

13. AHLI MAJLIS

MAJLIS PERUNDING BELIA DAERAH ROMPIN

14. AHLI JAWATANKUASA

PERSATUAN HOKI NEGERI PAHANG

15. AHLI JAWATANKUASA

LEMBAGA KEBAJIKAN PEREMPUAN ISLAM DAERAH ROMPIN

16. AHLI

PERSATUAN PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (PPTD)

     

Pautan Laman