MENU

TUAN AHMAD NASIM BIN DATO` HAJI MOHD SIDEK

Nama : TUAN AHMAD NASIM BIN DATO` HAJI MOHD SIDEK
Jawatan :

Yang Dipertua Majlis Daerah Rompin

Tempat Lahir : Pahang Darul Makmur
Status : Berkahwin
Alamat Rumah : Kediaman Rasmi Pegawai Daerah,
    JKR.ROM.917, Jalan Rhu,
    26800 Kuala Rompin,
    Pahang Darul Makmur.
Alamat Pejabat : Majlis Daerah Rompin
    26800 Kuala Rompin
    Pahang Darul Makmur
     
No.Tel Pejabat : 09-4146677-6688
Email : ydp@mdrompin.gov.my
Latar Belakang Akademik :

1992 - Sijil Pelajaran Malaysia

2002 - Sarjana Muda Komuniti Massa(Perhubungan Awam) Universiti Teknologi mara, Cawangan Shah Alam

2019 - Sarjana Sains Pengurusan Maklumat Universiti Teknologi Mara, Cawangan Perdana, SHah Alam

Anugerah :  
Pengalaman Bertugas Dalam Sektor Awam :

1) Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M41

  Cawangan Pengurusan Perolehan Bahagian kewangan,Kementerian Penerangan Malaysia

  [Julai 2003 - April 2005]

2) Pengarah Pentadbiran

   Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M41 (KUP)

   Jabatan Filem Negara Malaysia

   [April 2006 - Mac 2008]

3) Ketua Penolong Setiausaha

  Cawangan Perancangan Dasar Penerangan & Keurusetiaan,

  Bahagian Perancangan Strategik & Antarabangsa,

Kementerian Penerangan Malaysia

  [Mac 2008 - April 2009]

4) Ketua Penolong Setiausaha

   Kementerian Penerangan Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia

   [April 2009 - julai 2013]

5) Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M48

   Cawangan Kabinet,Parlimen & Perhubungan , Bahagian Perancangan Strategik,Sektor Dasar (LAMA)

   Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia

   [Julai 2013 - Disember 2015]

6) Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M52

    Pejabat Daerah Dan Tanah Maran

    Pahang Darul Makmur

    Mac 2015 - Mac 2016

7) Pegawai Daerah Rompin

   Pejabat Daerah Dan Tanah Rompin

   Pahang Darul Makmur

   Mac 2016 - Kini

     
     

Pautan Laman