MENU

Akta

Senarai Akta yang digunakan oleh Majlis Daerah Rompin:

 1. Akta Kerajaan Tempatan [Akta 171].
 2. Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133].
 3. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1974 [Akta 172].
 4. Akta Arkitek [Akta 117].
 5. Akta Kanun Tanah Negara.
 6. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 [ Akta 127].
 7. Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486].
 8. Akta Perancangan Bandar Dan Desa,Pindaan 2001 [ Akta A 1129].
 9. Kanun Tanah Negara [ Akta 56/1965].
 10. Akta Pencen Pihak berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 pindaan 2000.
 11. Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991.
 12. Akta kumpulan wang Simpanan Pekerja 1991.
 13. Akta Rahsia Rasmi.
 14. Akta Acara Kewangan 1957 Pindaan 1972.
 15. Perlembagaan Persekutuan.
 16. Akta Penilai, Pentaksir dan Agen Hartanah Malaysia.
 17. Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171].

Pautan Laman