MENU

Senarai Undang-Undang Kecil yang digunakan oleh Majlis Daerah Rompin:

 1. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam.
 2. Undang-Undang Kecil Penjaja 1992.
 3. Undang-undang Kecil Pilihanraya.
 4. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian 1992.
 5. Undang-undang Kecil Pelesenan anjing.
 6. Undang-Undang Kecil Iklan 1992.
 7. Undang-Undang Kecil Mengkompoun kesalahan [Akta 171].
 8. Undang-Undang Kecil Pasar 2000.
 9. Undang-Undang Kecil Stor Kayu dan Kerja Kayu 2000.
 10. Undang-undang Kecil Taman.
 11. Undang-Undang kecil Vandalism.
 12. Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan.
 13. Undang-Undang Kecil Peruntukan Lesen Bersesama.
 14. Undang-undang Kecil Kedai gunting Rambut dan Pendandan Rambut 2000.
 15. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran.
 16. Undang-Undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan 2000.
 17. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam [UBBL] 1984.
 18. Road Traffic Ordinance [RTO].
 19. Private Street By Law.
 20. Perintah Am Bab A,B,C,D,E dan F
 21. Perintah Tetap.
 22. Perintah Am bab B,D dan G.

Pautan Laman