MENU

Pengenalan

Majlis Daerah Rompin adalah salah sebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Pahang Darul Makmur yang dipertanggungjawabkan dengan bidang tugas yang mencakupi aspek-aspek kawalan perniagaan, penguatkuasaan, kawalan pembangunan, percukaian, kebersihan dan sebagainya.

Moto & Tema

Majlis Daerah Rompin menggunakan tema "KESELESAAN BERSAMA" kerana ianya lebih kepada kearah mesra pelanggan.

Latar Belakang Majlis Daerah Rompin

Majlis Daerah Rompin telah ditubuhkan pada 1hb.Julai 1988 melalui Warta Kerajaan Negeri Pahang No. 501 bertarikh 14hb.Jun 1988 dengan keluasan pentadbiran 127.23 km persegi. Pada 1hb.November 2000 LKPT (DARA) telah dibubarkan. Ini menjadikan keluasan kawasan MDR yang baru adalah seluas 4,044.24 km persegi melalui pelan warta PW 3536 termasuk kawasan operasi iaitu kira-kira 353.056 km persegi berkuatkuasa 1hb.Januari 2002. Dengan pewartaan ini maka seluruh Daerah Rompin adalah dibawah pentadbiran Majlis Daerah Rompin. Perluasan kawasan adalah meliputi seluruh Daerah Rompin kecuali Pulau Tioman dan Hutan Simpan. Pulau Tioman diletakkan di bawah pentadbiran Lembaga Pembangunan Tioman (TDA). Jumlah penduduk mengikut bancian tahun 2000 ialah 101,877 orang.

 

Pautan Laman