MENU

Ahli-Ahli Majlis Penggal 2020 Majlis Daerah Rompin

 

 

DATO` HJ WAN KADRI BIN WAN MAHUSAIN (DIMP., AAP ., AMP ., PJK)

 

DATO` JALALUDDIN BIN MOHAMED DELI

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHARI BIN MOHAMAD

 

       

 

MOHD YAZID BIN YAHYA

 

 

MOHD RIZAL BIN MOHD NOR

 

 

NORAINI BINTI AWANG

         

 

HJ. ZAMRI BIN BUDIN

 

SHAH AMRI BIN ABDUL AZIZ

 

MOHAMED SAMIM BIN SALIMULLAH

         

      

JAAFAR BIN MUSTAFFA

 

MOHAMAD BIN YATIMIN

 

AHMAD SAFRI BIN ISMAIL

         

      

         AZAHAR BIN MOHAMED HASSAN

 

HAMIDON BIN HASSAN

 

MOHAMAD BIN IBRAHIM

         

KHAIRUL NIZAM BIN MOHD KAMID

 

ZAMANI BIN KAMAL

 

 

DEVAN A/L PARIANAN

 

 

 

MAZHISHAM BIN MAZLAN

 

 

MOHD HERZI BIN CHE HUSSIN

 

 

 

 

 

       

 

Senarai Ex-Officio

 

1.Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Daerah.

 

 

2.Pegawai Kesihatan, Pej. Kesihatan Daerah.

 

 

 

3. Ketua Polis, Ibu Pej. Polis Daerah.

 

 

 


4.Pegawai Agama Islam, Pej. Agama Islam Daerah.

Pautan Laman