MENU

Aktiviti Unit Penilaian

Aktiviti Penilaian

 • Menjalankan kerja ukursiasat ke atas pegangan baru yang akan dimasukkan dalam senarai nilaian.
 • Menyediakan laporan bagi setiap sisatan bantahan yang diterima untuk dimasukkan dalam mesyuarat jawatankuasa.
 • Membuat siasatan ke atas permohonan untuk pengurangan nilai tahunan dan permohonan mengeluarkan pegangan senarai nilaian.
 • Membuat pemeriksaan secara berkala pada setiap kawasan bagi mengenal pasti pegangan yang tertinggal dari senarai nilaian.

 

Aktiviti Taksiran

 • Menyemak dan membuat sebarang pindaan yang berkaitan maklumat pegangan termasuk membuat penyelarasan lejer individu pada sistem Modul Taksiran Majlis.
 • Memproses permohonan pindahmilik pegangan yang dibuat dalam borang I dan J.
 • Menyediakan laporan prestasi kutipan tunggakan bulanan untuk dimaklumkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa dan Mesyuarat Penuh Majlis.
 • Memproses bil-bil cukai dan Notis E.
 • Menyediakan laporan untuk tindakan ke atas pemilik-pemilik yang mempunyai tunggakan.
 • Menerima permohonan bagi bayaran-bayaran ansuran.
 • Membuat pelarasan bagi penghantaran bil-bil dan Notis E.

Pautan Laman