MENU

Bandar yang kemudiannya terbangun di kuala Sungai Rompin ini diberikan namanya Kuala Rompin. Bandar Kuala Rompin yang asalnya adalah kampung Kuala Rompin dipercayai dibuka oleh Datuk Pahlawan Ahmad pada tahun 1888. Beliau adalah seorang yang amat berjasa kepada Sultan Pahang ketika itu. Oleh kerana jasa-jasa beliau, Sultan menganugerahkan Datuk Pahlawan Ahmad untuk menjaga dan membangunkan Kuala Rompin pada masa itu.

 

Pautan Laman