MENU

PINDAHMILIK NAMA CUKAI TAKSIRAN AM

 • Majlis Daerah Rompin menyediakan borang untuk mana-mana pemilik untuk membuat pindahmilik nama cukai taksiran am.
 • Pihak tuan/puan haruslah memberi kerjasama bagi memudahkan urusan pembayaran cukai dan memudahkan pembayaran yang akan dilakukan.
 • Prosedur & Syarat
  • Lengkapkan Borang Tukar Nama Pemilik Harta.
  • Sertakan maklumat/dokumen sokongan yang diperlukan.
  • Hantarkan kepada:-

Majlis Daerah Rompin

26800 Kuala Rompin

Pahang Darul Makmur

 • Dokumen Sokongan
  • Salinan dokumen hakmilik tanah (geran tanah)
  • Salinan dokumen perjanjian jual beli harta (jika ada)
  • Salinan bil cukai taksiran semasa
  • Salinan kad pengenalan pemilik
 • Borang
  • Borang Tukar Nama Pemilik Harta
    

Sebarang masalah sila hubungi :

Jabatan Penilaiaan
Majlis Daerah Rompin
26800 Kuala Rompin,
Pahang Darul Makmur
Tel : 09-4146677

Pautan Laman