MENU

Dalam Fasa Peralihan ke Endemik, peranan komuniti amat penting agar kita dapat hidup secara sihat dan selamat walaupun virus COVID-19 masih lagi berada dalam persekitaran.  
Fasa ini merupakan ‘exit strategy’ dan amat kritikal bagi membawa kita ke fasa endemik yang membolehkan kita kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal.
Untuk berjaya Hidup bersama virus COVID-19 atau Living with COVID-19 virus setiap individu perlu mengamalkan langkah-langkah seperti dikongsikan.

Fasa Peralihan ke Endemik

Links