MENU

PEMBAHARUAN LESEN 2022

MAKLUMAN PEMBAHARUAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN DAN IKLAN DAN LESEN PENJAJA MAJLIS DAERAH ROMPIN TAHUN 2022

Tempoh Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Dan Lesen Penjaja Majlis Daerah Rompin bermula pada 4 Januari 2022 sehingga 28 Februari 2022.

Sila muat turun senarai semak di bawah untuk memperbaharui lesen perniagaan. Dokumen yang lengkap sahaja akan diterima untuk diproses.
1. PEMBAHARUAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN DAN IKLAN MAJLIS DAERAH ROMPIN
  
2. PEMBAHARUAN LESEN PENJAJA MAJLIS DAERAH ROMPIN
  

Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Pelesenan Majlis Daerah Rompin di 09-4146677 atau Cawangan Bandar Muadzam Shah 09-4525541

Links