MENU
Penyebaran berita palsu merupakan suatu perkara yang tidak beretika dan akan menyebabkan berlakunya keadaan panik terhadap masyarakat serta menggugat keselamatan negara.
Jadilah individu yang bertanggungawab dan peka akan informasi semasa.
PENYEBARAN BERITA PALSU

Links