MENU

KITA MASIH BELUM MENANG

Teruskan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan wabak pandemik COVID-19.

Hubungi talian hotline aduan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Pahang untuk sebarang aduan SOP COVID-19.

Majlis Daerah Rompin di talian 094146677 atau 094146688 bagi Cawangan Muadzam Shah di talian 094525541.

Lindung Diri, Lindung Semua.

#kitajagakita
#patuhisopyangditetapkan
#keselesaanbersama
Lihat Sedikit

 

KITA MASIH BELUM MENANG

 

 

Links