MENU

Pelaksanaan kaedah-kaedah Caj pemajuan (Negeri Pahang) 2019 bagi cadangan Pembangunan di Derah rompin

  • Adalah dengan ini caj pemajuan ( Negeri Pahang) mulai 1 Julai 2020
  • Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi Unit OSC / Jabatan Perancangan Bandar

Links