MENU

Kenyataan Sebut Harga

Kerja-Kerja Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 24 Jam Tanpa Senjata Api Di Ibu Pejabat Majlis Daerah Rompin,Pejabat Cawangan Bandar Muadzam Shah Dan Terminal Sentral Muadzam Shah Bagi Tempoh 24 Bulan

  • Terbuka kepada syarikat-syarikat berdaftar
  • Dengan ini semua tertaluk kepada terma dan syarat.
  • Dilampirkan berama  Kenyataan Sebut Harga.
  • Dokumen boleh dimuat turun di dalam laman web Majlis Daerah Rompin.
  • Sebarang pertanyaan sila hubungi Majlis Daerah Rompin.

Links