MENU

Exit Conference Pengauditan Pengurusan Audit Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Majlis Dearah Rompin Telah Diadakan Di Bilik Mesyuarat Cempaka Majlis Daerah Rompin Pada 6 Januari 2017 (Jumaat )    Jam 3.00 Ptg.Perbentangan Ini Telah Dipengerusikan Oleh Yang Di Pertua Majlis Daerah Rompin Tuan Zulkifli Bin Hashim Dan Turut Serta Semua Ketua Jabatan Majlis Daerah Rompin.Pengauditan Pengurusan Audit Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Telah Diwakili Oleh Ketua Pengarah Audit Negeri Pahang.

Links