MENU

6.2.2023 ISNIN

IKLAN JAWATAN KOSONG DI MAJLIS DAERAH ROMPIN

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan adalah kepada rakyat Negeri Pahang yang berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

  1. Penolong Pegawai Undang-Undang Gred L29

Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan Majlis Daerah Rompin yang boleh didapati dengan memuat turun melalui link :

BORANG PERMOHONAN

Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil atau salinan keputusan peperiksaan bagi kelayakan yang disyaratkan.

Permohonan hendaklah sampai kepada:

YANG DIPERTUA,

MAJLIS DAERAH ROMPIN,

26800 KUALA ROMPIN,

PAHANG.

Sebelum atau pada 27 FEBRUARI 2023.

Links